In memoriam

Hij was  initiatiefnemer en medeoprichter  van de golfbaan in Brunssum. Voor zijn inzet als

voorzitter van de raad van bestuur van Openbare Golf Brunssumemrheide B.V. zijn wij hem

zeer erkentelijk.

Namens directie en medewerkers van Openbare Golf Brunssummerheide B.V. wensen wij

de familie veel sterkte toe.