Golf Chain

Wat houdt de samenwerking in?

Voor slechts € 127,50 extra lidmaatschap kunnen ‘volwaardige’ clubleden het recht verwerven om op ieder van de deelnemende golfbanen greenfee vrij 10 keer spelen (dus in totaal 40 keer). 10 keer per golfbaan is het maximum! Deelnemende golfbanen: Steenhoven (Be), de Stippelberg, de Peelse, Midden-Brabant, Bergvliet en  Brunssummerheide, Reymerswaal (Zeeland) en sinds kort ook golfbaan Issum (Dld).

Wat is een ‘volwaardig’ clublid?

Leden van Golfclub Bunssummerheide met een volledig speelrecht/A-leden

Hier vallen dus niet onder: T-leden; buitenleden; jaarkaarthouders, IGA-members; JFC-members.

Vanaf wanneer gaat het lidmaatschap in?

Het lidmaatschap is geldig vanaf het moment dat de betaling, aantoonbaar, voldaan is (dus niet na een mondelinge toezegging)

Waar kan ik mij aanmelden? Stuur een mail naar verheezen@golfhotelzuidlimburg.nl